Rano učenje engleskog jezika

I speak English

Učenje stranog jezika pridonosi osjećaju sigurnosti,samopouzdanja te spontanosti u izražavanju.

Predškolska dob je povoljno razdoblje za učenje stranog jezika. Brže i lakše je usvajanje čistog izgovora i intonacije.

Specifični ciljevi programa su :

  • razvijati i podržavati interes za učenje engleskog jezika
  • razvijati izražavanje na jeziku koji nije materinski
  • razvijati osjetljivost za drugi fonološki sustav