Sportski program – univerzalni

Djetetov prirodni razvoj je zakonit i progresivan.

Na njegov razvoj utječu nasljedni čimbenici i mnogi egzogeni faktori.

Zapažene su velike individualne  razlike fizičkog i psihičkog razvoja djece iste kronološke dobi.

Tjelesni odgoj znatan je egzogeni faktor kojim u većoj ili manjoj  mjeri potičemo razvoj morfološko-motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djeteta.

Predškolski odgoj je prvi dio odgojno-obrazovnog sustava koji se ostvaruje putem različitih humanističko-razvojnih programa.

Programsko usmjerenje je temeljno polazište za konkretiziranje programa u vrtiću, s primarnim ciljem i zadaćama za poticanje cjelovitog razvoja djeteta humanističko-razvojnim pristupom, prije svega, poštivanjem prava na zadovoljavanje općih i posebnih potreba djeteta.

Specifičnosti rada s djecom, koja imaju izraženu potrebu za igrom i aktivnošću s pokretima, obvezuju nas na osmišljavanje primjerenih programa za zadovoljavanje tih potreba, a samim time stručno-kompetentno poticanje tjelesnog i psihomotornog razvoja djeteta.

Uvažavajući potrebe djece i roditelja za organizaciju i provođenje posebnog sportskog programa, postavili smo cilj, zadaće, sadržaje i aktivnosti za njegovo provođenje.                                   

CILJ:

Zadovoljavanje općih i posebnih potreba djeteta za igrom i sportskim aktivnostima, poticanjem cjelovitog razvoja, a osobito morfološko-motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djeteta.

Uvođenje djece u osnove sportskih programa, u skladu s njihovim općim i posebnim potrebama.

ZADAĆE:

 • zadovoljavanje osnovne potrebe za igrom,
 • poticanje cjelovitog razvoja djeteta (kognitivnog, konativnog, tjelesnog i socijalno-emocionalnog),
 • poticanje morfološko-motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djeteta,
 • usavršavanje osnovnih oblika kretanja u različitim životnim situacijama, do automatizacije motoričkih pokreta, u skladu s razvojnim potrebama djeteta,
 • poticanje zdravog načina življenja, boravka u prirodi i navika za očuvanje vlastitog i tuđeg zdravlja,
 • poticanje igre i učenja osnovnih elemenata pojedinih sportskih aktivnosti,
 • vježbanje osnovnih vještina s loptom – elementi sportova (košarka, nogomet, odbojka, rukomet, tenis),
 • provođenje prirodnih oblika kretanja (hodanje, trčanje, skakanje, bacanje, hvatanje, gađanje, provlačenje, puzanje, penjanje, potiskivanje, vučenje, guranje, dizanje, nošenje),
 • poticati i razvijati osnovna gibanja iz atletike (škola hodanja, škola trčanja, skok uvis, skok u dalj, bacanje loptica, vrećica, hvatanje, gađanje u metu; poligon s preprekama),
 • provođenje osnovnih elemenata sportske gimnastike (kolut naprijed, nazad, hodanje po gredi, upori, visovi),
 • uvođenje djeteta u osnove različitih sportskih programa.

Sportski program provodi se svakodnevno po 30 minuta s djecom od 3. do7. godine života.

SADRŽAJI :

PRIRODNI OBLICI KRETANJA, VJEŽBE ZA STOPALA, KINEZIOLOŠKE  AKTIVNOSTI  NA  KLUPICI, KINEZIOLOŠKE  AKTIVNOSTI  S LOPTOM, RAZLIČITE IGRE, GIMNASTIKA, ATLETIKA, KUGLANJE, HOKEJ,TENIS, ODBOJKA, KOŠARKA,

RUKOMET , NOGOMET.

 

  UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA 

 

/ za djecu uzrasta od 4  do 10 godina /

Dvorana dječjeg vrtića