Dramsko-scenski program

U dječjem vrtiću zbrinuta su djeca različitih osobnosti, koje valja prepoznati i poticati, kako bi se razvijale od najranije dobi i na određenom stupnju razvoja dosegle maksimum.

CILJ

Prepoznavati, poticati  i vrednovati osobne kreativne dramsko – scenske sposobnosti djeteta, otkrivanjem i njegovanjem početnih potencijala, do postignute izvrsnosti.

ZADAĆE

 • prepoznavanje i poticanje djetetovih  vrijednosti duhovnih i materijalnih proizvoda (pjesma, ritam, glas,  slika, likovni rad, glumačka ostvarenja, govorna ostvarenja, govor tijela…),
 • obogaćivanje programa sadržajima iz kulture, sporta i stranih jezika,
 • poticanje kreativnih sposobnosti djeteta: neovisnost i originalnost mišljenja, izrazita otvorenost, sposobnost upravljanja (igranja) mislima, posjedovanje smisla za humor, sklonost čestim improvizacijama, raspolaganje s više odgovora na zadani problem, pozitivna slika o sebi,
 • razvijanje umjetničkih sposobnosti: izražen osjećaj za prostorne odnose, osobita sposobnost izražavanja vlastitih doživljaja i osjećaja, izražena želja za produkcijom teksta, stiha, glazbe, pokreta…, kreativno izražavanje govorom tijela, glazbom, glumom, pantomimom, pokretom, likovnim izrazom i drugim izražajnim aktivnostima.

SADRŽAJI I AKTIVNOSTI ZA POTICANJE DRAMSKO – SCENSKOG  IZRAZA DJETETA

 • mentorski rad s djetetom za umjetničko – govorne sadržaje,
 • umjetničko – dramski sadržaji i aktivnosti za lutkarske igrokaze,
 • vježbanje animacije lutke,
 • nastupi s lutkom uz animaciju i govor,
 • papirnato kazalište, kazalište sjena,
 • upoznavanje s različitim scenskim lutkama, kazivanje poezije i prepričavanje priče.
 • DRAMSKE AKTIVNOSTI S PUBLIKOM:
 • korištenje gotovog dramskog teksta
 • vođena improvizacija.
 • DRAMSKE IGRE BEZ PUBLIKE S CILJEM KREATIVNOG IZRAŽAVANJA DJECE:
 • zaokružena dramska priča s  ulogama djece i odgojitelja/voditelja u ulozi.
 • DRAMSKE IGRE:
 • igre riječima,
 • igre s dijalozima i monolozima,
 • igre pantomime,
 • igre za poticanje mašte,
 • igre za razvijanje opažanja i pamćenja,
 • igre sa zvukovima,
 • igre s pokretima.

Dramsko-scenski program se ne provodi kao posebni program, već su elementi programa integrirani u primarni program koji provode odgojitelji s djecom. Posebnu pozornost poklanjaju djeci s prepoznatljivim talentom za ovaj dio dječjeg izražavanja i stvaranja.