Leptirići

Odgojna skupina Leptirići za djecu od 2. do 4. godine života

DIJETE U DOBI OD 2 DO 3 GODINE

Dvogodišnje dijete je u pravilu stabilno, motorički spretno, može verbalno komunicirati, povremeno se može strpiti, izdržati malu frustraciju, prihvatiti tuđe želje, odreći se igračke. Ljudi mu znače mnogo više nego ranije, umiljato je, mazi se. Nakon ovog kratkog stabilnog razdoblja slijedi izrazito nestabilno ponašanje, čiji je vrhunac obično oko dvije i pol godine. Tada je dijete često prilično kruto i nefleksibilno, dominantno i zahtjevno, emocije su mu burne, izrazito je neodlučno: sve mora biti kako ono hoće i nikako drukčije, a istodobno hoće i ovo i ono. U konfliktu je samo sa sobom, pa i sa svojom okolinom. To je kriza treće godine, doba prkosa i otpora. Dijete se počinje opirati odraslima koji sve rade umjesto njega i počinje izražavati želju da nešto učini samo. To je doba stjecanja prve autonomije.

S tri godine opet nastupa kratkotrajno smirenje. Dijete će učestalije reći “da” i koristiti zamjenicu “mi”, sve više će uživati u zajedništvu s drugima. Postaje sve sigurnije i više mu ne treba zaštita u obliku rituala i potreba da sve uvijek bude isto. Motorna spretnost pomogla mu je u samostalnosti, a posebnu sigurnost u sebe pružio mu je razvoj govora – i kao sredstvo komunikacije i kao sredstvo mišljenja. U ovoj je dobi vidljiv početak istraživačkog ponašanja i aktivnog isprobavanja u svim područjima razvoja.

DIJETE U DOBI OD 3 DO 4 GODINE

U četvrtu godinu dijete ulazi uravnoteženo i prilično sigurno u sebe i svoju okolinu.

U tome mu znatno pomaže već vrlo dobro razvijen govor i interes za jezik i komunikaciju. Daleko više voli govoriti nego slušati.

     S tri i pol godine može se pojaviti nesigurnost, neravnoteža i manjak koordinacije, što se očituje u jednom ili svim područjima ponašanja.

U motorici, naprimjer, može se pojaviti spoticanje, padanje, strah od visine, loša koordinacija u crtanju i građenju. Individualne razlike su velike. Nespretnija djeca tek sad započinju usvajati motoričke vještine. Mucanje, koje se pojavljuje u ovom razdoblju, može ostati trajna teškoća. Kod mnoge djece su izražena ponašanja koja smanjuju napetost – npr. žmirkanje očima, sisanje palca, griženje noktiju, kopanje nosa. I u odnosu prema drugima dijete može imati teškoće. Svoju emocionalnu nesigurnost izražava plačem, cendranjem, zahtjevima, ljubomorom; čas je sramežljivo, čas nametljivo. U ovoj dobi dijete počinje uistinu doživljavati uspjeh i neuspjeh, tako sada prepoznajemo početke samovrednovanja.

Ovo je dob kad su najvidljivija djetetova ograničenja u shvaćanju pojava vanjskog svijeta – kažemo za mišljenje da je predoperacionalno. Dijete koje je okruženo odraslima koji mu tumače svijet,  koje se više igra s drugom djecom, brže će prevladati ograničenja predoperacionalnog mišljenja.

Zanima ga i funkcioniranje vlastitog tijela.

Djetetu valja posvetiti puno strpljenja, pažnje i razumijevanja. Također, s četiri godine ulazi u razdoblje kad odjednom postaje previše sigurno u sebe i iskušava svoje sposobnosti više od dopuštenih granica, što ga može dovesti u opasnost i konflikt s okolinom.