Natječaji – posao

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta

 ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica, rad na određeno, nepuno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

Prema čl.24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:

  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • Potvrda o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Životopis
  • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25 st.1 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13)Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na mail adresu vrtića – dv.pipizg@gmail.com ili na adresu: DV Pipi Duga Čarapa, Zagreb, Našička 18, s naznakom „Za natječaj“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja natječaja.

Trajanje natječaja : 27.08.2019.  – 06.09.2019.

 

 

 

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Voditelj sportskog programa, rad na određeno, u nepunom radnom vremenu, od četiri sata dnevno.

UVJETI su:                                                                                                    

Prema čl.24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:

  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • Potvrda o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Životopis
  • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25 st.1 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na mail adresu vrtića – dv.pipizg@gmail.com ili na adresu: DV Pipi Duga Čarapa, Zagreb, Našička 18, s naznakom „Za natječaj“.

Nepune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Trajanje natječaja : 27.08.2019.  – 06.09.2019.