Unaprjeđenje usluga za djecu – PIPI DUGA ČARAPA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

 

Projektom se produljuje redovno radno vrijeme vrtića za četiri sata. U sklopu projekta će dva djelatnika pohađati program osposobljavanja što za posljedicu ima jačanje kapaciteta stručnjaka. Također će se razviti jedan posebni program – Robotika.

Cilj projekta je kroz organizaciju rada vrtića popratiti potrebe zaposlenih roditelja. Minimalno 20 djece će se uključiti u program produljenog boravka.

– ukupna vrijednost projekta: 1.914.694,40 HRK

– iznos koji sufinancira EU: 1.627.490,24 HRK

– razdoblje provedbe projekta: od 23.12.2021. do 23.08.2023.

– kontakt osobe za više informacija:  Branka Bobinac, 091 56 15 569

Sadržaj teksta na Internet stranici isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Pipi Duga Čarapa.