Upisi

UPISI DJECE

Dokumenti za sufinanciranje redovnog programa

  (Napomena: upis je moguć tijekom cijele godine)

Dokumenti potrebni za upis

– preslike osobnih iskaznica roditelja / skrbnika djeteta /,
– dokaz o prebivalištu u gradu Zagrebu,
– preslika rodnog lista djeteta,
– preslika zdravstvene iskaznice djeteta,
– preslika kartona cijepljenja djeteta.

Uoči uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj je obvezan:
– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom statusu djeteta,
– u nazočnosti djeteta obaviti inicijalni razgovor sa stručnim timom vrtića,
– potpisati s dječjim vrtićem ugovor o ostvarivanju  redovitog programa predškolskog odgoja djeteta